Calitate

SC PARCON FREIWALD SRL a stabilit un sistem integrat de management al calităţii si mediului în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2008 şi descris în Manualul Sistemului Integrat de Management.

Prin implementarea sistemului integrat de management, conducerea de la cel mai înalt nivel se angajează pentru:
• satisfacerea cerinţelor clienţilor şi a celorlalte părţi interesate;
• asigurarea infrastructurii şi a unui mediu de lucru adecvat pentru desfăşurarea corespunzătoare a tuturor proceselor şi a resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite;
• conformarea cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările de mediu, aplicabile activităţilor de producţie;
• îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu si a condiţiilor de muncă;
• prevenirea poluării si a accidentelor de muncă;
• îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii şi mediului.

Obiectivele generale privind calitatea sunt:
1. Consolidarea poziţiei pe piaţă prin comercializarea produselor industriale la un nivel de calitate care să satisfacă
cerinţele şi aşteptările clienţilor;
2. Dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor;
3. Creşterea competitivităţii prin utilizarea de tehnologii şi echipamente performante pentru comercializare industrială;
4. Grija faţă de mediul inconjurător.

Conducerea SC PARCON FREIWALD SRL urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea politicii privind calitatea.
Autoritatea şi responsabilitatea pentru stabilirea, implementarea şi menţinerea sistemului integrat de management sunt delegate reprezentantului conducerii cu SIM.

Conducerea SC PARCON FREIWALD SRL se asigură prin intermediul reprezentantului conducerii cu SIM că prevederile Manualului Sistemului Integrat de Management cât şi a celorlalte documente ale sistemului integrat de management sunt cunoscute, însuşite şi aplicate de întreg personalul SC PARCON FREIWALD SRL.

Managementul la cel mai înalt nivel se asigură că politica privind calitatea este disponibilă pentru toţi angajaţii societăţii şi pentru public.


Data: 01.10.2013

ADMINISTRATOR

Codrina Poenaru