Certificari

Certificări

SC PARCON FREIWALD SRL a stabilit un sistem integrat de management al calităţii în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2008 şi descris în Manualul Sistemului Integrat de Management.