Conditii generale

1 Generalităţi

1.1 Condiţiile generale de vânzare şi livrare definite, în continuare, se aplică pentru toate produsele,accesoriile şi serviciile vândute de SC PARCON FREIWALD SRL către clienţi.
1.2 Prin lansarea comenzii, toţi clienţii confirmă cunoaşterea condiţiilor noastre generale de vânzare şi livrare şi le acceptă.
1.3 Condiţiile generale de vânzare şi livrare împreună cu condiţiile speciale ale clientului specificate înconfirmarea comenzii, constituie întreaga înţelegere între vânzător şi client.
1.4 Aceste condiţii prevalează tuturor condiţiilor vânzare şi livrare, alte înţelegeri fiind consideratevalide numai dacă sunt precizate în scris de către noi.

2 Preţuri

2.1 Produsele se furnizează la preţurile în vigoare la data facturării, respectiv, livrării.
2.2 Preţurile produselor pot varia în funcţie de cantitate, gama sau grupa de produse.
2.3 Preţul nu conţine T.V.A. si pentru comenzi sub 50 Euro se percepe o taxa de adminisratie de 5 Euro.
2.4 Preţul este franco depozit SC PARCON FREIWALD SRL Tg-Mureş.
2.5 Preţurile sunt nete, taxele şi costurile de transport, împachetare şi ambalare, asigurare, stocare, manipulare şi alteactivităţi fiind suportate de client.

3 Modalităţi de plată

3.1 Plata se face cu ramburs (bilet la ordin sau CEC) la firma de transport sau expediţie. Alte condiţii de plată trebuiesc negociate de la caz la caz şi sunt valabile numai dacă au fost confirmate în scris.
3.2 Toate condiţiile legate de termenele şi modalităţile de plată sunt precizate în ofertă.
3.3 Pentru orice comandă emisă de către Client şi acceptată de vânzător, preţul va fi exprimat în EURO şi plătit în RON. Cursul de schimb este cursul BNR din ziua facturării.
3.4 În caz de întârziere la plata preţului, vânzătorul va putea pretinde Clientului plata unor penalităţi de întârziere 0,1 % pe zi, calculate asupra sumelor exigibile. În plus, vânzătorul îşi rezervă dreptul de a suspenda executarea propriilor obligaţii până în momentul achitării integrale a sumelor datorate.
3.5 Clientul va fi obligat să plătească fără o notificare prealabilă, diferenţa de curs EURO / RON, în cazul neachitării la termen a facturilor scadente.
3.6 Dacă recuperarea creanţelor noastre se face pe calea exercitării unor proceduri judiciare sau extrajudiciare, suma reclamată se va majora cu 10%.
3.7 Vânzătorul îşi rezervă dreptul să compenseze datoriile Clientului şi să folosească plăţi ale acestuia pentru facturile neachitate de mai mult de 30 de zile, plus dobânzi sau penalizări, în următoarea ordine: costuri, dobândă / penalizări, suma datorată.
3.8 Clientul nu va avea dreptul să refuze plăţile sau compensările. În eventualitatea întârzierilor la plată, Clientul nu va putea dispune în vreun fel de bunurile livrate (vânzarea acestora sau o altă utilizare).
3.9 Dispoziţiile de mai sus se vor aplica fără a aduce atingere daunelor şi despăgubirilor pe care Vânzătorul le va putea pretinde de la Client.
3.10 Întârzierea plăţilor sau execuţiei oricărei obligaţii a Clientului, constatarea insolvabilităţii sau lipsa de credibilitate a Clientului, dă dreptul Vânzătorului să anuleze înţelegerea sau contractul fără acordul Clientului. Acest lucru va influenţa toate plăţile pe care Clientul trebuie să le efectueze, chiar dacă la acel moment nu sunt scadenţe. Aceste sume se vor plăti imediat fără o notificare prealabilă a Vânzătorului.

4 Ofertare

4.1 Toate ofertele firmei SC PARCON FREIWALD SRL se întocmesc în scris.
4.2 Ofertele, raportat la întregul cuprins al acestora, nu angajează nici o răspundere sau vreo obligaţie în sarcina SC PARCON FREIWALD SRL, ci reprezintă doar simple invitaţii scrise către clienţii nostri, în vederea dezvoltării unor relaţii comerciale şi încheierii unor contracte de vânzare-cumpărare.
4.3 În urma acceptării de către client a unei oferte prezentată conform pct. 4.1., SC PARCON FREIWALD SRL poate onora sau nu comanda respectivă, în funcţie de limita stocului existent sau a situaţiei actuale existente şi în baza invitaţiei contractuale sau comenzii partenerului/ Clientului.
4.4 Orice comandă este valabilă numai dacă este confirmată în scris de SC PARCON FREIWALD SRL , prin fax, e-mail sau poştă.
4.5 În cazul în care SC PARCON FREIWALD SRL nu răspunde la o comandă dată de client şi nu o confirm în scris, atunci se consideră că respectiva comandă nu este acceptată.
4.6 Orice informaţie din partea SC PARCON FREIWALD SRL este valabilă şi poate produce efecte juridice numai dacă a fost transmisă pe e-mail sau provine dintr-un înscris semnat de un angajat care are drept de semnatură din partea firmei / departamentului comercial.
4.7 Pentru informaţiile furnizate de angajaţi, în altă modalitate decât cea specificată la pct. 4.5., nu ne asumăm nici o responsabilitate. Astfel de informaţii sunt pur orientative şi nu reprezintă o bază juridică pentru eventuale daune sau regrese.
4.8 Eventualele greşeli, nereguli, date incorecte din comanda clientului, pot fi remediate de acesta doar până la data acceptării comenzii de către SC PARCON FREIWALD SRL, în caz contrar, clientul va răspunde de orice greşeli sau nereguli, potrivit dispoziţiilor legale care reglementează răspunderea contractuală sau delictuală.
4.9 Oferta va cuprinde următoarele:
      - descrierea produsului
      - cantitatea
      - preţul, fără T.V.A.
      - modalitatea de plată
      - termenul de livrare.
4.10 Orice ofertă de preţ are un termen de valabilitate de 21 (douăzeci şi una) zile.
4.11 Dacă oferta noastră este acceptată de dumneavoastră, puteţi transmite comanda fermă prin fax sau e-mail.
4.12 Pentru orice nelămurire, vă rugăm să ne contactaţi pentru rezolvarea lor, prin fax, e-mail sau telefonic.

5 Comanda

5.1 Comanda este valabilă numai dacă este confirmată în scris de către SC PARCON FREIWALD SRL.
5.2 În cazul în care livrarea se face fără această confirmare scrisă, factura poate fi, de asemenea, considerată ca şi confirmare a comenzii.
5.3 În cazul renunţării la comandă din motive independente de vânzător, clientul se obligă să plătească cu titlu de daune-interese, contravaloarea mărfii comandate.

6 Livrare. Termene de livrare

6.1 Livrarea produselor se face din depozitul SC PARCON FREIWALD SRL Tg-Mures, în conformitate cu INCOTERMS 2000 şi instrucţiunile vânzătorului.
6.2 Livrările cu greutate de până la 50 kg se fac prin mesagerie, cele ce depăşesc 50 kg se fac prin expediţie.
6.3 La cererea clientului, livrarea se face în condiţiile convenite cu acesta.
6.4 Transportul se face pe cheltuiala beneficiarului.
6.5 Beneficiarul are dreptul de a alege firma de transport sau de expediţie.
6.6 Transferul riscurilor de la vânzător la cumpărător se face la livrarea bunurilor.
6.7 Nepreluarea la termen a produselor comandate de client, dă drept vânzătorului de a stoca bunurile, pe riscul şi cheltuiala clientului, cu notificarea diponibilităţii în orice moment a bunurilor şi de a factura contravaloarea acestora.
6.8 Termenele de livrare prevăzute în oferte sunt informative, afară de cazul în care vânzătorul a acceptat în mod expres termene de livrare ferme.
6.9 Termenele de livrare nu sunt obligatorii şi eventualele întârzieri nu dau dreptul clientului să pretindă daune rezultate din aceste întârzieri. În caz de întârziere la livrare, clientul poate să anuleze comanda dar nu în timpul/după procesul de fabricare, ci numai după acordarea unei perioade de graţie rezonabilă vânzătorului de a remedia întârzierea si numai dupã ce s-a trimis Vânzãtorului o notã oficialã cu aceste plângeri.
6.10 SC PARCON FREIWALD SRL este exoneratã de plin drept de orice obligaţie referitoare la termenele de livrare în caz de producere a unui caz de fortã majora, asa cum este definitã de lege. Termenul de livrare se acordã în mod discretionar, fãrã nici un angajament din partea vânzãtorului.
6.11 SC PARCON FREIWALD SRL îsi rezervã dreptul de a livra numai o parte din bunuri si de a retrage de la livrare obligatii / produse în situatia unui caz fortuit sau cand produsele sunt imposibil de procurat.

7 Reclamatii. Responsabilitate

7.1 Marfa comandatã si livratã corespunzãtor nu poate fi returnatã numai cu acordul în scris de la SC PARCON FREIWALD SRL.
7.2 SC PARCON FREIWALD SRL nu îsi asuma responsabilitatea pentru produsele care au fost identificate gresit de cãtre client si comandate ferm de acesta.
7.3 SC PARCON FREIWALD SRL nu îsi asumã responsabilitatea pentru folosirea improprie a produselor, nerespectarea instrucţiunilor de utilizare a acestora si nu oferã garanţie în cazurile de mai jos:
      - modificãri sau interventii asupra produselor;
      - defecte apãrute ca urmare a instalãrii, utilizãrii, întretinerii neadecvate sau neconforme cu
        instructiunile vânzãtorului, cu destinatia produselor sau cu regulile meseriei;
      - defecte cauzate de conditii necorespunzãtoare de depozitare sau transport;
      - defecte apãrute ca urmare a neglijentei în exploatare si supraveghere a produselor;
      - cauze de fortã majorã.
7.4 Recomandãm clientilor sã studieze prospectul înainte de utilizarea produselor, sã respecte toate instructiunile oferite de vânzãtor privind folosirea, conservarea si exploatarea la parametrii normali a produselor si sa efectueze propriile teste inainte de folosirea produselor.
7.5 Clientul va purta întreaga raspundere pentru folosirea produselor în conditii neadecvate sau pentru alte aplicatii în afara celor recomandate de noi.
7.6 Nu putem accepta reclamatii referitoare la produsele furnizate atunci când nu cunoastem conditiile în care beneficiarul a aplicat produsul si nici dacã au fost respectate sau nu instructiunile de folosire. Noi preluam numai garanţia pentru calitatea superioarã si constantã a produselor si rãspundem pentru calitatea produselor livrate, în termenele de garantie sau valabilitate.
7.7 Viciile ascunse ale produselor se constatã de cãtre cumpãrãtor în maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la receptionarea acestora. Înlocuirea bunurilor se face numai în cazul în care acestea sunt inutilizabile datoritã defectelor de constructie care determinã imposibilitatea de utilizare. În cazul în care dupa 5 zile de la receptie clientul nu a formulat obiectiuni în scris, marfa se considerã acceptatã.
7.8 Orice instructiune tehnicã de folosire datã de vânzãtor înainte sau în timpul utilizãrii produselor, verbal sau în scris sau din experientã, este considerat un act de bunã credintã si nu prezintã o garantie fermã a vânzãtorului. Acest fapt nu scuteste clientul de obligatia de a testa marfa în ce priveste compatibilitatea sau utilizarea acesteia.
7.9 Folosirea si procesarea produselor este preluatã numai cu riscul clientului.
7.10 Impunem o taxã de manipulare de 15% din valoarea netã a bunurilor returnate (în cazul în care livrarea cãtre client s-a facut cu cel mult 7 (sapte) zile calendaristice înainte de obiectia fãcutã de client).

8 Confidentialitate

8.1 Clientul va considera toate informatiile primite de la vânzãtor sau terte persoane însãrcinate de acesta în legãturã cu executarea comenzii, strict confidentiale si le va utiliza exclusiv pentru îndeplinirea obligatiilor contractuale.
8.2 Clientul va fi rãspunzãtor pentru orice încãlcare a obligatiei de confidentialitate de cãtre personalul sau si în consecintã nu va afecta vânzãtorul. Aceastã dispozitie se aplicã si tertilor însãrcinati de client.
8.3 Tehnologia si know-how-ul, brevetate sau nu, încorporate în produse, cât si toate drepturile de proprietate industrialã si intelectualã referitoare la produse, rãmân proprietatea exclusiva SC PARCON FREIWALD SRL clientul are doar dreptul de utilizare a produselor.

9 Clauze finale

9.1 Modificarea prevederilor Conditiilor de vânzare si livrare SC PARCON FREIWALD SRL, chiar dacã sunt solicitate în comanda clientului ori în alte documente incluzând documentele de transport, vor fi considerate valabile numai dupã acceptul în scris al SC PARCON FREIWALD SRL.
9.2 În cazul încãlcãrii prevederilor contractuale si ale conditiilor generale de vânzare, vânzãtorul
este îndreptãtit sã desfiinteze contractul, în tot sau în parte, fãrã acordarea unei perioade de gratie, fãrã altã formalitate sau interventia instantei de judecatã.
9.3 Dreptul vânzãtorului de a solicita despãgubiri pentru neîndeplinirea obligaţiilor de cãtre Client nu va fi afectat de aceastã încetare a contractului.
9.4 Toate litigiile ce rezultã din derularea raporturilor comerciale dintre pãrti se solutioneazã pe cale amiabilã, sau de cãtre instantele judecãtoresti competente din Tg-Mures.